Σελίδες

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

"Ταξιδεύοντας στους λαβυρίνθους της μουσικής"


     Η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κρήτης σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Κρήτης και τον ∆ήµο Ηρακλείου, στο πλαίσιο του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε θέµα: «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ», διοργανώνει κύκλο προσυνεδριακών δράσεων, ανοιχτών στο κοινό, µε στόχο τη διάχυση της φιλοσοφίας και των στόχων του συνεδρίου µε έµφαση στη διαλεκτική σχέση εκπαίδευσης και τέχνης.
     Η εναρκτήρια δράση θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 7:00 µ.µ. στο «Πειραµατικό Θέατρο» του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου µε την οµιλία του καλλιτέχνη Ross Daly µε θέµα: «Το Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος, η µουσική και η πραγµατική ανάπτυξη».
     Θα ακολουθήσει συζήτηση µε το κοινό και η εκδήλωση θα κλείσει µε ένα µουσικό πρόγραµµα από τον Ross Daly και τους συνεργάτες του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου